Opdrachten

Naast zijn vrije beelden, werkt John ook in opdracht. Hij is een meester in het portretteren en wordt als dusdanig veel gevraagd om geliefden af te beelden in brons. In nauw overleg worden schetsontwerpen of modellen van de onderwerpen beeldend gemaakt.

Voor meer informatie over onderhoud en restauratie van kunstwerken kunt u contact opnemen over de mogelijkheden.